Your browser is unsupported and may have security vulnerabilities! Upgrade to a newer browser to experience this site in all it's glory.
Skip to main content

Polish School

We have a Saturday Polish School which runs from 10am-1pm in our Storey Centre. The school offers pre-school, primary and secondary education.

The aim of the school is to teach the Polish Language as well as History, Geography and Culture. We recognise and support the advantages of bi-lingualism.

Our provision is well structured and follows a set curriculum. We are a centre for Libratus and we work towards terminal exams. Our exam certification is recognised in Poland.

The students enrolled in our Polish School receive the Polish Student Cards which allows them to claim discounts whilst in Poland.

We also offer classes in GCSE Polish for older pupils and English as a Second Language classes for parents and other adults.


Polish School Coordinator:

Anna Szuma


O nas

Zapraszamy na zajęcia do Polskiej Sobotniej Szkoły w St Mary’s College w soboty w godzinach 10.00-13.00 w budynku Story Centre.

W grupach przedszkolnych oraz klasach 1-8 szkoły podstawowej nauczamy języka polskiego, a także kultury, geografii i historii Polski.

Prowadzimy aktywną współpracę z Polską Szkołą Internetową Libratus, realizując program nauczania obowiązujący w Polsce. Po zakończeniu roku szkolnego oraz zdaniu egzaminów (na terenie naszej szkoły), uczniowie wdrożeni do programu Libratus otrzymują świadectwa szkolne identyczne ze świadectwami wystawianymi przez szkoły w Polsce. Uczniowie naszej szkoły otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na terenie Polski.

Przygotowujemy do egzaminu GCSE z języka polskiego.

W naszej ofercie znajdą Państwo również zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych.


Dyrektor Szkoły: 

Anna Szuma

 

For more information/ Wiecej informacji na naszej stronie:

http://polskaszkolahull.co.uk/

Email: polishschoolhull@gmail.com